Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Hùng Phát

9/49 Tôn Đản, Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng

031.2221624 - Fax: 0313.593187

Hotline: 031.2221624

Email: congty.info@hungphathuc.com