Đã hoàn tất 3 nhịp cầu Ghềnh mới

Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3 cho biết chiều 9-6, chủ đầu tư và các đơn vị chuyên môn đã tiến hành nghiệm thu 3 nhịp dầm cầu Ghềnh mới ở Đồng Nai. Sau khi hoàn thành lắp ráp thử nghiệm, 2 nhịp dầm cầu Ghềnh mới sản xuất tại các […]