Vận tải hàng hóa Bắc Trung Nam

Trong xu hướng xã hội phát triển đi lên và cùng hòa nhập với nền kinh tế chung của cả thế giới, các dịch vụ vận tải Bắc Trung Nam cũng phát triển mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa của người dân, theo chiều hướng đó công ty vận tải hàng […]

Thi công xây dựng công trình đường bộ

Quy trình xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác.Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011.

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

Xi măng giãn nở được sản xuất trên cơ sở nghiền xi măng pooclăng với phụ gia và thạch cao. Các sản phẩm công nghiệp chứa aluminat canxi, clinke sunphát hoá được sử dụng làm phụ gia giãn nở. Hiện nay ngành Xây dựng nước Nga đang sử dụng một số lượng rất lớn các […]